O festiwalu

CHÓR DZIEWCZĘCY AURIN, Kecskemét, Węgry
Dyrygent: Durányik László

Szkoła im. Zoltana Kodály'a została założona w 1950 roku. Była pierwszą podstawową szkołą muzyczną na Węgrzech. Dzieci uczą się w niej metodą opracowaną przez jej patrona, w której poczesne miejsce zajmuje śpiew chóralny.
Chór Dziewczęcy AURIN powstał w roku 1998. Został utworzony z dziewcząt, które wcześniej śpiewały w Dziecięcym Chórze Miraculum. Zespół odgrywa dziś istotną rolę w życiu kulturalnym rodzinnego miasta Kodály'a - Kecskemét, stara się także brać czynny udział w muzycznym życiu Węgier: uczestniczy w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych, festiwalach i konkursach chóralnych, realizuje wysoko oceniane nagrania oraz reprezentuje Kecskemét koncertując w innych krajach. W ramach festiwali i tras koncertowych odwiedził m.in.: Anglię, Walię, Szkocję, Norwegię, Danię, Belgię, Niemcy, Szwajcarię, Słowację, Włochy, Hiszpanię, Rumunię, Francję, Chiny, Polskę oraz Cypr. Jest laureatem licznych nagród.
Chór Dziewczęcy AURIN nieustannie poszerza swój repertuar, obejmujący dziś utwory od Renesansu po muzykę XX w., ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji chóralnych autorstwa Kodály'a, Bartóka, Bárdosa, Kocsára i Orbána.
Dyrygentem choru jest László Durányik.CHÓR DZIEWCZĘCY BREVIS, Osijek, Chorwacja
Dyrygent: Antoaneta Radočaj-Jerković

Założony w 2004 roku Chór Dziecięcy Brevis działa w ramach niezależnego stowarzyszenia muzycznego pod nazwą Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne «Polifonija» Osijek.
Zespół odnosi sukcesy koncertując w całej Chorwacji i poza jej granicami: w Bośni i Hercegowinie, na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, Grecji i we Włoszech.
Repertuar chóru obejmuje utwory sakralne i świeckie różnych epok - od baroku aż po muzykę współczesną - tworzone zarówno przez kompozytorów chorwackich, jak i zagranicznych.
Chór Dziecięcy Brevis występował m. in. z Chorwacką Orkiestrą Filharmoniczną, z Orkiestrą Symfoniczną Telewizji Chorwackiej, Orkiestrą Filharmoniczną Pannon. Ma za sobą występy w radiu i telewizji, jest zdobywcą nagród krajowych i międzynarodowych, a jego członkowie biorą udział w przedstawieniach Opery Teatru Narodowego w Osijeku.
Od początku działalności chórem kieruje profesor Antoaneta Radočaj-Jerković, zaś funkcję pianisty-akompaniatora pełni profesor Davor Dedić.CHÓR DZIECIĘCY „THE STARS”, Leskovac, Serbia
Dyrygent: Jelena Cvetković

The Stars

Chór Dziecięcy The Stars (z serbsko-chorwackiego Zvezdice, czyli Gwiazdeczki) powstał w 2002 roku jako przedsięwzięcie wspierane przez UNDP (United Nations Development Programme – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), którego celem jest promowanie działalności kulturalnej w najmłodszych grupach wiekowych społeczeństwa. Na przekór wszelkim trudnościom społeczno-ekonomicznym, chór, który od lat działa na południu Serbii, stanowi wzorzec dla dziecięcej chóralistyki w tym kraju. Sam fakt jego istnienia oraz odnoszone przez zespół sukcesy stanowią dla młodych śpiewaków najlepszy bodziec do intensywnej pracy. Zespół wspiera wiele utalentowanych dzieci, co – za sprawą ich dalszej edukacji – przyczynia się do rozwoju regionu i to nie tylko w sferze kultury. Obecnie w skład chóru wchodzi 50 dzieci w wieku od 7 do 17 lat.
Chór Dziecięcy The Stars ma na swym koncie liczne występy zarówno w kraju, jak i za granicą (Bułgaria, Francja, Słowacja, Czechy, Polska). Najnowszym sukcesem zespołu jest I nagroda w kategorii chórów dziecięcych na Ochrydzkim Festiwalu Chóralnym w Macedonii (2013).
Dyrygentem chóru jest dr Jelena Cvetković.CHÓR DZIECIĘCY „VIVAT MUSICA”, Riwne, Ukraina
Dyrygent: Natalia Pawluczuk

Vivat Musica

Chór VIVAT MUSICA powstał w 2000 r. w Pałacu Dzieci i Młodzieży w Równym  na Ukrainie. Skupia około 120 młodych pasjonatów śpiewu. Od 2010 roku, gdy dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru została Natalia Pawluczuk, zespół zaczął brać udział w konkursach i festiwalach na Ukrainie oraz za granicą, zdobywając szereg nagród i wyróżnień zarówno w konkursach krajowych, jak i międzynarodowych. Ostatnie sukcesy chóru to III miejsce w Ogólnoukraińskim Konkursie "Zhajwir sklykaje druziw" we Lwowie (2013) oraz II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu-Konkursie "Sozwiezdije w Nesebrie" w Nesebr, w Bułgarii (2013). W repertuarze chóru znajdują się zarówno kompozycje klasyczne, romantyczne, jak i utwory ludowe i  muzyka współczesna.
Dyrygentem chóru jest Natalia Pawluczuk.CHÓR DZIEWCZĘCY POZNAŃSKIEJ SZKOŁY CHÓRALNEJ
JERZEGO KURCZEWSKIEGO, Poznań, Polska
Dyrygent: Dorota Wojnowska

Poznańska Szkoła Chóralna jest jedyną w Polsce, sprofilowaną wokalnie szkołą muzyczną. Swoją historią sięga roku 1957. Przez 50 lat była szkołą męską, ale od 2006 roku kształcą się tu również dziewczęta.
Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego powstał w 2008 roku. Dziś skupia ponad pięćdziesiąt dziewcząt w wieku od 10 do 15 lat. Zespół rozwija się artystycznie i społecznie, działając obszarze szeroko pojętej kultury muzycznej. Bierze udział w festiwalach, spektaklach operowych, projektach artystycznych wyższych uczelni oraz seminariach chórmistrzowskich.
Od 2010 roku Chór Dziewczęcy PSChJK bierze występuje w konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, zdobywając w nich główne nagrody. Ostatnie sukcesy chóru to  Złoty Medal na II Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2013) oraz Złoty Anioł w IV Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych (2013). Chór nagrał dwie płyty CD.
Założycielem i dyrygentem chóru jest Dorota Wojnowska.CHÓR DZIEWCZĘCY SKOWRONKI, Poznań, Polska
Dyrygent: Alicja Szeluga

Skowronki

Chór Dziewczęcy SKOWRONKI jest jednym z najlepszych zespołów dziewczęcych w Polsce, laureatem pierwszych nagród w aż siedmiu europejskich konkursach chóralnych i najbardziej prestiżowego polskiego trofeum - Złotej Lutni Ogólnopolskiego Turnieju Legnica Cantat.
SKOWRONKI mogą poszczycić się najdłuższą tradycją wśród chórów dziecięcych  - od 1950 roku koncertują na estradach Polski, Europy i Azji.  Od początku swojego istnienia chór jest związany
z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
Dyrektorem artystycznym i dyrygentem chóru jest Alicja Szeluga.
W repertuarze zespołu znajdują się utwory kompozytorów wszystkich epok, nierzadko dzieła skomponowane specjalnie dla chóru lub utwory mniej znane, a odkrywane przez niego dla szerokiej publiczności.
Koncerty SKOWRONKÓW, wzbogacane elementami choreograficznymi są za każdym razem spotkaniem z muzyką wykonywaną na najwyższym poziomie, a w pamięci słuchaczy pozostawiają niezapomniane wrażenia.


© Copyright   www.girlschoirfestival.pl O FESTIWALU    REGULAMIN    UCZESTNICY    PROGRAM    SPONSORZY    GALERIA    KONTAKT