O festiwalu

Trillme Festival – II Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziewczęcych (Trillme International Girls' Choir Festival) to jedyne tego rodzaju wydarzenie artystyczne w Europie. Odbędzie się on we wrześœniu 2016 roku w stolicy Wielkopolski - Poznaniu. Pomysłodawcą i gospodarzem festiwalu jest jeden z najbardziej utytułowanych zespołów dziewczęcych w Europie - Chór Dziewczęcy SKOWRONKI, działający pod dyrekcją Alicji Szelugi przy poznańskim Centrum Kultury Zamek.

Poznań, nazywany miastem chórów, uznany w kraju i poza jego granicami za najpotężniejszy polski ośœrodek chóralny, przez kilka festiwalowych dni stanie się miejscem muzycznego spotkania dziewcząt w wieku od 12 do 19 lat z różnych stron śœwiata. Piękno i subtelne brzmienie dziewczęcego głosu wypełni sale koncertowe poznańskiego Zamku oraz innych wyjątkowych miejsc Wielkopolski.

Chóry biorące udział w festiwalu wykonają głównie muzykę rodzimą, a koncerty będą okazją do zaprezentowania bogactwa kultury muzycznej krajów, z których pochodzą uczestnicy. Festiwal będzie śœwiętem otwartośœci i szacunku, a także inspiracją do wymiany kulturowej.
Punktem kulminacyjnym festiwalu będzie Koncert Galowy, podczas którego chóry w nim uczestniczące, oprócz indywidualnych prezentacji, wykonają wspólnie dzieło jednego z polskich kompozytorów.

Drugi Trillme Festival odbędzie się w dniach 14 - 18 wrześœnia 2016 roku. Będzie on bezprecedensowym, wyjątkowym wydarzeniem artystycznym i prawdziwą ucztą dla wytrawnych poznańskich melomanów oraz miłośœników muzyki chóralnej z całego śœwiata. Gośœcinny Poznań oraz organizatorzy zapraszają wykonawców i odbiorców na niezwykłe œświęto muzyki, która wybrzmi dziewczęcymi głosami!

Festiwal dofinansowano ze środków Miasta Poznania


© Copyright   www.girlschoirfestival.pl O FESTIWALU    REGULAMIN    UCZESTNICY    PROGRAM    SPONSORZY    GALERIA    KONTAKT